THÍCH THÚ

Sở Thú thành phố có một cây Gia Phả khổng lồ với muôn loài thích thú sinh sống trên đó.

Cuộc sống hàng ngày của các loài thú rất đa dạng và sống động. Thú ăn quả, nhả hạt và quan sát cuộc sống con người bên dưới.

Loài người cũng ngước nhìn lên, ngắm nghía và thích thú lắm.

Một ngày nọ, bỗng nhiên cây Gia Phả bị sét đánh trúng, muôn loài thú bỏ chạy tán loạn xuống mặt đất rồi ùa vào nhà dân.

Kể từ đó, người ta bắt đầu có sở thích nuôi thú trong nhà.
Download Brochure

Sản phẩm Made to Order với lựa chọn hơn 200 màu sắc.
Chất liệu sơn mài trên nhựa.

Inbox để đặt hàng.