GẤU QUẦN

Quần hùng tranh bá,
Giật gấu vá vai.

Loài gấu bên ngoài đầu gấu, bên trong người ấm.

Gấu Quần xưa nay nổi tiếng sống hết mình bạn bè, thấy bạn mình rách vai áo liền lấy gấu quần mình vá lại. Nó biết tính mình là không biết tính với bạn bè bao giờ.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,300,000 VNĐ
Size 360: 8,250,000 VNĐ