MỐC MEOW

Mèo mải mê miệt mài,
Mong một mai mỹ mãn.

Người ta chê loài mèo lười biếng ngủ ngày, mà đâu biết mèo cày đêm.

Mốc Meow vừa miệt mài vừa nhiều miu mẹo, thế mới mau cán mốc.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,300,000 VNĐ
Size 360: 8,250,000 VNĐ