MỘT TÍ

Đợi một tí
Chờ hai tiếng.

Loài chuột tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, lại thêm một tí tinh ranh nên rất dễ kiếm ăn.

Một Tí chăm chỉ tích nhỏ thành lớn, tích lớn thành lớn hơn. Từng tí một như thế, lao động hăng, năng chăm chút, đời sống Một Tí ngày càng sung túc.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,300,000 VNĐ
Size 360: 8,250,000 VNĐ