CẦN CẨU

Don't let me gâu!

Loài chó là người bạn cần có trong đời, nên ai cũng cần cẩu.

Cần Cẩu chất kỉ niệm lên cao, xây yêu thương thành nhà tầng. Có Cần Cẩu, nhà ai cũng vững vàng hơn. Cần Cẩu thêm vui, cần cậu thì thêm ấm.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,500,000 VNĐ
Size 360: 8,750,000 VNĐ