CAY CÚ

Cú ăn cay quá,
Hai má đỏ owl.

Loài cú sống cuộc đời bí ẩn, với đôi mắt tinh tường.

Cay Cú sống trong màn đêm, hành tung bí hiểm, trực giác vốn rất tốt nhưng một ngày nọ lại bất cẩn cắn trúng miếng ớt.

Dù rất cay cú, Cay Cú quyết tâm không uống ngụm nước nào. Nó tin rằng tự mình vượt qua sẽ không bao giờ bị cay ớt nữa.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,800,000 VNĐ
Size 360: 9,500,000 VNĐ