TRÂU BÁU

Quyết tâm tranh đấu
Chẳng tránh được đâu.
Dù trâu bị đánh,
Vẫn phải đấu tranh.

Loài trâu khoẻ mạnh có tiếng, mà toàn phải chịu quàng ách cày bừa.

Nhưng Trâu Báu biết trân trọng thân mình, nên sẽ tranh đấu đến cùng để bảo vệ bản thân.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,900,000 VNĐ
Size 360: 9,750,000 VNĐ