KHỈ GIÓ

(Vừa được phong hầu)

Loài khỉ xưa nay nổi tiếng thông minh.

Riêng Khỉ Gió không chỉ lanh lợi mà còn lanh lẹ, mau thăng quan tiến chức. Thế nên, chẳng mấy chốc được "phong hầu" cũng chẳng có gì lạ.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,500,000 VNĐ
Size 360: 8,750,000 VNĐ