GÀ GẬT

Gà gật gù gấp gáp,
Gắng gỡ gạc gay go.

Gà Gật là chú gà hiểu chuyện, biết đồng tình với đồng minh.

Cuộc sống cũng có lúc sôi tiết gà hay hăng tiết vịt, nhưng hãy như Gà Gật - lúc gay go không bao giờ gây gổ.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,500,000 VNĐ
Size 360: 8,750,000 VNĐ