HEO HÚT

Heo thì healthy,
Heo đâu hút gì!
Heo đi hút giàu.

Loài heo mang tiếng lười biếng, ăn no rồi lại ngủ khì.

Nhưng Heo Hút biết phải sống healthy thì mới thu hút - không chỉ hút hồn mà còn hút giàu.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,500,000 VNĐ
Size 360: 8,750,000 VNĐ