BÁO CÁO

Cáo đang xem báo,
Báo vào báo cáo,
Cáo xem báo cáo,
Báo xin phép cáo.

Loài cáo vốn khôn ngoan, không ai dám bàn cãi.

Còn Báo Cáo thì vừa thông minh vừa lịch thiệp, quảng giao tốt, báo cáo hay, nói gì cũng trúng fox.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 3,500,000 VNĐ
Size 360: 8,750,000 VNĐ