VỜ VỊT

Vịt vờ văn vở ví von,
Vờ Vịt văn vở ví von, vịt vờ.

Nước đổ đầu vịt khiến loài này xưa nay vẫn bị coi là ngáo ngơ, nước vào tai nên nói mãi ko nghe, nói hoài ko hiểu.

Ấy thế mà người ta đâu biết là Vờ Vịt chỉ vịt vờ không biết gì chứ thử tin vịt đi, có khi lại giàu.

Cá nhân hoá màu sơn mài tuỳ thích.
Size 180: 4,200,000 VNĐ
Size 360: 10,500,000 VNĐ