Đổi Mới - Đổi Đời

Tuy được và mất tuỳ lúc khác nhau, nhưng chuyện kinh doanh thời nào cũng thế. Thử thách và cơ hội luôn song hành. Tư duy bảo thủ, trông chờ vẫn may thì chỉ có đi đời. Người có gan có trí ắt sẽ thành công.

Làn sóng kinh tế thị trường thời Đổi mới đã tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt cá chép hoá rồng, hô mưa gọi gió. Không chỉ ở các đô thành tấp nập, ngay cả những vùng kinh tế mới cũng đã sản sinh ra những thương hiệu có tên có tuổi.
Bên cạnh đó, lại có những doanh nghiệp mãi chìm đắm trong vinh quang quá khứ, lơ là việc cải tiến. Để rồi khi thị trường tiến hành mở cửa, họ trở nên lạc hậu, và nhanh chóng bị hất văng khỏi bàn cờ kinh tế.

Vậy còn bạn, khi phải đối mặt với cuộc chơi thương trường thời Đổi Mới, bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội và vươn lên dẫn đầu cuộc chơi?

Thắng hay thua đôi khi chỉ phụ thuộc vào một nước cờ.

Lên đời hay đi đời, tất cả là do bạn.

WHERE TO BUY

Ù TRÒN
Contact us via Facebook, Instagram, Email
Ù TRÒN
Contact us via Facebook, Instagram, Email
We Ship Worldwide
Contact us via Facebook, Instagram, Email