04 December 2019

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Toàn Dân is the Silver Prize winner for 2019 European Product Design Award. 

Real proud to see our creation bringing home the first award for the team.

--------

Là một trong những bộ bài đầu tiên nói về Việt Nam và cũng là sản phẩm đầu tay của Ù TRÒN, Toàn Dân đã đạt giải Bạc ở cuộc thi European Product Design Award năm 2019.