04 December 2019

2019 NEW PRODUCTS


This year, UTRON will be back with 2 new products.

The first is our v2 of Toan Dan. 

The second one will bring about the last story of Vietnam of the 20th century. Stay patient, more information will come out soon! 

----

Vẫn luôn là nhà cung cấp bài nhỏ nhất Việt Nam, vẫn luôn muốn mang lại những câu chuyện hay và trải nghiệm mới cho các bạn qua các sản phẩm của Ù TRÒN. Cuối năm nay, Ù TRÒN sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới. 

Sản phẩm đầu tiên sẽ là v2 của bộ bài Toàn Dân.

Sản phẩm thứ 2 sẽ kết lại câu chuyện Việt Nam của thế kỷ 20. Tạm thời là vậy, chúng mình sẽ đưa ra thêm thông tin cho các bạn sớm nhất có thể!